Neustálý vývoj a aktuální problémy

 Neustálý vývoj a aktuální problémy

Při přípravě našich kurzů zohledňujeme nejnovější poznatky ze souvisejících vědních oborů tak, aby obsah odpovídal aktuálním problémům

Při přípravě našich kurzů zohledňujeme nejnovější poznatky ze souvisejících vědních oborů tak, aby obsah odpovídal aktuálním problémům. Jsme v kontaktu se světovými experty v oblasti sebeobrany, neustále testujeme nové přístupy, metody a techniky. Nejde nám o shromažďování stovek technik, spíše o komplexní vzdělání v oblasti osobní bezpečnosti.

Co se dá považovat za aktuální problémy? Jak je nahlíženo na sebeobranu z pohledu práva? Prvopočátky pojmu „sebeobrana“ se v anglosaském světě obvykle datují někdy do období po roce 1066, kdy Vilém Dobyvatel ovládl Anglii. Tehdy došlo ke spojení ostrovního a kontinentálního (které bylo v dané době podle všeho progresivnější) chápání práva na sebeobranu. Netřeba dodávat, že od té doby se změnilo mnohé.

Od právní roviny přes dynamiku konfliktů, společenských poměrů až k psychosociálním programům spojeným s vnímáním násilí. Změny probíhají dál všech zmíněných úrovních i v současnosti na a i ty náš systém je průběžně vyhodnocuje a zpracovává, aby přinášel stále relevantní informace týkající se osobní bezpečnosti.

Právě otevíráme nové třídy pro omezený počet účastníků tak, aby byly v souladu s vládními nařízeními. Tak neváhejte a přihlašujte se!