Co konfliktu předchází a co bude následovat?

 Co konfliktu předchází a co bude následovat?

Vzdělání v oblasti sebeobrany by mělo mít pevné základy ve studiu preventivní fáze konfliktů.

Vzdělání v oblasti sebeobrany by mělo mít pevné základy ve studiu preventivní fáze konfliktů. Skutečně to není jakýsi bonus tréninku, ba naopak, hlubší porozumění tomu, co konfliktu předchází a co následuje, je pro osobní bezpečnost naprostou nutností. Všichni víme, že je třeba si „dávat pozor.“ Ale na co konkrétně? Jak můžeme proměnit situační povědomí v tzv. situační gramotnost? To, že jsem si něčeho vědom, ještě neznamená, že vím, jak s danou informací naložit. 

Navíc celý proces výběru oběti a testování, stejně jako psychologie útočníka a prevence obecně, je dobře strukturovaný a můžeme se v něm vyznat, pokud máme určité nezbytné množství informací. Naproti tomu samotný fyzický boj je spíše chaotického charakteru a zorientovat se na této úrovni je složitější. Proto věnujeme širšímu kontextu konfrontací enormní míru pozornosti. Přijďte se přesvědčit třeba na jeden z našich online seminářů „Sám sobě bodyguardem!!“