Jak trénovat sebeobranu?

Jak trénovat sebeobranu?

Odborníci z oblasti sebeobrany se shodují na tom, že pokud je trénink sebeobrany nastaven špatně, je lepší netrénovat vůbec. Důsledkem špatného tréninku totiž často bývá potlačení funkčních přirozených reakcí. V našich kurzech naopak na přirozených reakcích stavíme, dále je rozvíjíme…